Webinar : Flashforge Adventurer4 Seminar Solution FDM 17/09/2021 AT 10:00AM

Webinar : Flashforge Adventurer4 Seminar Solution FDM 17/09/2021 AT 10:00AM

3D Solution คืออะไร ?
3D Solution เรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ Digital Fabrication – 3D Printer, Scanner, Laser มาช่วยแก้ปัญหา ลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วงการวิศวกรรม การฉีดพลาสติก การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ วงการแพทย์เป็นต้น โดยเครื่อง Flashforge Adventurer4 นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Solution ในด้านไหนได้บ้าง หรือสามารถใช้กับธุรกิจใดได้บ้าง เรามีคำตอบให้คุณในการเข้าร่วมสัมนาออนไลน์ครั้งแรกของพวกเรา

 

 

หัวข้อในการสัมนาครั้งนี้
Solution เกี่ยวกับ Adventurer4 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้
– ยกตัวอย่างงานของแต่ละ Solution เพื่อทำให้เห็นได้ง่ายขึ้น
– แนะนำการพิมพ์3มิติสำหรับผู้เริ่มต้น ในการทำโมเดลพิมพ์
และอื่นๆที่นอกเหนือหัวข้อหลักในครั้งนี้