3D Scaner กับบทบาทที่สำคัญของ ของการวัด Mold เพื่อเก็บไฟล์ข้อมูลและนำกลับมาใช้งาน

3D Scaner กับบทบาทที่สำคัญของ ของการวัด Mold เพื่อเก็บไฟล์ข้อมูลและนำกลับมาใช้งาน

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ ในทศวรรษที่ผ่านมา การออกแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จึงมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
และมีการสร้างบล๊อคหรือโมลด์ เพื่อทำการหล่อ วัสดุในการผลิต นำไปผล่อทำน๊อต และสินค้าอื่นๆ ที่เน้นความละเอียดที่สูงพิเศษ และการวัดค่าที่จะใช้จะต้องแม่นยำ โดยที่สามารถนำสิ่งที่วัดออกมานั้นนำไปทำต่อได้
ซึ่งสแกนเนอร์ส่วนใหญ่ จะมีระยะการใช้งานที่เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบ Fix Scan หรือ Handheld จะขึ้นอยู่กับงานที่ใช้ แต่เมื่อถ้าเป็นงานชิ้นเล็ก ที่เน้นความละเอียดและการใช้งานที่ง่ายต้องยกให้เป็น AutoScan Inspec

หลักการทำงานของ Revers Engineer

Revers Engineer หมายถึงกระบวนการแยกองค์ประกอบการออกแบบออกจากกันและนำกลับมาใช้งานใหม่ หรือเป็นการปรับเปลี่ยนแก้ไขนั่นเอง
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทดสอบ ตรวจสอบโครงสร้างก่อนทำการผลิต โดยพื้นฐานแล้วแผนทางเทคนิคที่แน่นอนนั้นได้มาจากข้อมูลวัตถุที่ได้มา
ซึ่ง Revers Engineer มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัตถุที่มีอยู่ให้มีขนาดที่ถูกต้องที่สุด ในการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ
โดยการสแกนส่วนใหญ่จะนิยมนำมาทำในแบบ 1:1 และนำไปพัฒนาต่อเติม

ขั้นตอนแรกของการทำไฟล์ 3D ในการขึ้นรูปการสแกน 3 มิติ ของส่วนประกอบสำหรับการใช้เครื่องมือ
การแปลงส่วนประกอบเป็นดิจิทัลหรือตัวเลขอย่างมืออาชีพและราคาไม่แพงกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับทุกอุตสาหกรรม
และสแกนเนอร์ 3 มิติ สามารถบันทึกข้อมูล 3D ได้อย่างง่ายดาย และผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากเวลาทำงานที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การวางแบบและโครงสร้างเดิมของ Mold

ขั้นตอนที่สองเครื่องมือการขึ้นรูป คือการแปลงจุดคลาวด์ที่สร้างขึ้นในการสแกน 3 มิติเป็นข้อมูล CAD/CAM
การประมวลผลข้อมูล STL ที่สร้างโดยเครื่อง 3D Scan สามารถสร้างใหม่ใน CAD ได้ ลักษณะของชิ้นส่วนสามารถจำแนกได้ตามจุดสแกน
และจุดเหล่านี้สามารถแทนที่ด้วยพื้นผิวที่สามารถใช้ CAD ได้ กระบวนการนี้เรียกว่าการสร้างพื้นผิวใหม่ ด้วยข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้วของแบบจำลอง CAD/CAM

ข้อมูลการสแกนด้วย 3D Scan

โดยทั่วไปแล้ว วิธีการวัดแบบแม่พิมพ์แบบดั้งเดิมจะทำแบบแมนนวลโดยใช้เครื่องมือวัดแบบสัมผัส
เช่น เครื่องมือวัดแบบเวอร์เนียร์หรือไมโครมิเตอร์ สามารถวัดคุณลักษณะได้เพียงไม่กี่อย่าง เช่น ความกว้าง ความสูง และความลึกของแม่พิมพ์
ในขณะที่ความโค้งของพื้นผิวและพื้นผิวที่ยุบตัวนั้นยากต่อการวัด วิธีการวัดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ซับซ้อนและใช้เวลานาน
แต่ยังเป็นการยากที่จะรับประกันคุณภาพและความแม่นยำในการวัดของแม่พิมพ์ขนาดใหญ่
ทำให้การวัดแม่พิมพ์เป็นส่วนที่ใช้เวลานานและลำบากมากในการผลิตทางอุตสาหกรรม

เครื่องมือการวัดแบบเดิมๆ ที่สามารถวัดได้เพียงแค่พื้นผิวด้านบน

ด้วยเหตุนี้ การวัดเครื่อง3D Scan แบบไม่สัมผัสจึงค่อยๆ กลายเป็นหนึ่งในวิธีการหลักในการวัดแม่พิมพ์ทางอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีความสามารถในการเอาชนะข้อบกพร่องของวิธีการวัดแบบเดิมและการตรวจสอบคุณภาพสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการรับประกัน
การผลิตอย่างคล่องแคล่วในระยะยาว ของผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ที่เหมือนกันคุณภาพสูง

การวัดแบบ 3D Scaner สามารถวัดได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่

การตรวจสอบความแม่นยำสูงด้วย 3D Scan  ด้วย  EinScan HX Hybrid Blue Laser & Blue LED
เทคโนโลยีการสแกน 3 มิติของ Blue Light Metrology สามารถจับภาพรายละเอียดขนาดเล็กและละเอียดของวัตถุขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

การตรวจสอบโดยการสแกน Mold น็อต
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ติดตั้งทุกประเภทและทุกประเภทต้องการน็อตที่แข็งแรงและมั่นคง
ลักษณะของน็อตหล่อส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือ ความแข็งแรง และความเสถียรของการติดตั้งหรือผลิตภัณฑ์ที่ขันน็อต
ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับการหล่อน็อตจึงเป็นสิ่งจำเป็น รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการสแกน 3 มิติสามารถช่วยตรวจสอบขนาดของชุดน็อตได้ดี
และทำให้มั่นใจได้ในการบำรุงรักษา Mold

การเช็ตอัตราส่วนของ Mold

วิธีการวัดแบบทั่วไปไม่สะดวก เนื่องจากการเรียงตัวเป็นเกลียวของฟัน ใช้เวลาครึ่งวันในการวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์
ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าไม่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ในการวัดแบบ Manual และการวัดก็ยังไม่มีความแน่นอน

ตัวอย่างการแสดงของเกลียวน๊อตที่ไม่สามารถใช้เครื่องทั่วไปวัดได้

สรุป

การใช้อุปกรณ์การวัดทั่วๆไป เหมาะกับการวัดบางงานเท่านั้น ซึ่งเป็นการวัดด้วยมือ และความแม่นยำก็มีน้อยกว่าการวัดด้วย 3D Scaner ที่สามารถวัดและได้ค่าที่ถูกต้องแบบเป๊ะๆ
ทำให้การผลิต และการใช้งานดีกว่าการวัดแบบทั่วไป พร้อมกับมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ถึงจะเป็นเพียงอะไหล่ที่เล็กๆสำหรับการยึดติดสิ่งต่างๆ แต่ถ้าคำนวนออกมาไม่ดี หรือไม่มีการวัดที่สมบูรณ์
ก็ทำให้ผู้ใช้หรือผู้บริโภครับรู้สึกถึงความอันตารายในผลิตภัณฑ์ นั้นๆได้ และ3D Scaner ไม่ได้นำไปสแกนเพียงแค่โมเดลเท่านั้น แต่ยังสามารถทำได้อีกหลายๆงาน