ขอขอบคุณ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเรา

ขอขอบคุณ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเรา

เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับการติดต่อจากทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร เรื่องเกี่ยวกับการทำห้องวิจัยพัฒนา โดยมีสิ่งที่ขาดคือ เครื่องพิมพ์ 3มิติ
และเลเซอร์ Co2 ที่สามารถตัดได้และแกะสลักได้ในตัวเดียวกัน เพื่อทำการเรียนรู้การทำงานรวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนั่นเอง

เราได้ทำการนำเสนอสิ่งที่ทางหมาวิทยาลัยต้องการโดยเป็นเครื่องพิมพ์3มิติ
Flashforge Creator 3 เครื่อง 3มิติ 2หัวฉีดอิสระ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ทั้ง 2หัวฉีด รวมถึงสามารถพิม พ์ได้ 2วัสดุพร้อมกัน รวมถึงตัวเครื่องมีขนาดที่ใหญ่ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย จึงเหมาะแก่การนำไปเป็นสื่อเพื่อการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานให้ประเทศต่อไป
หากมีเครื่องที่เป็นระดับอุตสาหกรรมแล้ว จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีเครื่องสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ที่สามารถใช้ได้ตามครัวเรือน และผู้ใช้เริ่มต้นก็สามารถใช้งานได้เช่นกันอย่าง Flashforge Adventurer 4 เครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ใช้งานง่าย และมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น สวยงาม มองเห็นชิ้นงานได้ 3ทิศทาง และปลอดภัยอย่างมากๆ

และอีกเครื่องที่เรากล่าวมาคือ Flux Beamo Smart Laser Co2 เครื่องตัดแกะสลักเลเซอร์อัจฉริยะ ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย สามารถใช้ได้ทั้งงานอดิเรก ธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง ใช้ได้ทั้งผู้เริ่มต้น ไปจนถึงระดับมืออาชีะ

นอกจากการส่งมอบ เราได้มีสอนการใช้งานเครื่องให้กับทางผู้ดูแล พร้อมทั้งตรวจเช็คเครื่องก่อนส่งมอบอีกครั้งนึง

พวกเรา 3DD ต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร ที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเรา ขอบคุณครับ/ค่ะ