3D Scanner Reverse Engineering กับงาน CNC เพื่อทำอะไหล่ทดแทน

3D Scanner Reverse Engineering กับงาน CNC เพื่อทำอะไหล่ทดแทน

หากพูดถึง CNC ต้องนึกถึงการแกะสลัก ไม่ว่าจะเป็น โฟม ไม้ หรือเหล็ก ที่ทำหน้าที่คล้ายๆสว่าน ค่อยๆเจาะไปในส่วนที่เราต้องการ
แต่จะรู้หรือไม่ว่า การสร้างไฟล์โมเดลสำหรับใช้ใน CNC นั้นไม่ง่ายเลย เนื่องจากการทำ CNC จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำอย่างมาก


จึงได้มีการพัฒนานำ 3D Scanner เข้ามาร่วมใช้งานด้วย โดยตัวอย่าง ศึกษานี้เราได้นำชิ้นส่วนของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่มีการแตกหัก
ระหว่างการใช้งาน ทำให้ฝ่ายเทคนิคของบริษัทไม่สามารถทำงานต่อได้ รวมถึงไม่มีอะไหล่ในสต๊อก ซึ่งการสั่ง หรือนำเข้ามาจะต้องมีการจัดส่งที่ยาวนาน
หรืออาจจะไม่มีการจัดส่งเลย

ด้วยการแตกหักขอชิ้นส่วน ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้การทำไฟล์หรือการวัดไฟล์เป็นไปได้ยาก รวมถึงความแม่นยำของการทำไฟลนี้ก็ยังยากอีกด้วย
จำเป็นต้องใช้ 3D Scanner EinScan HX – 3D Scanner Hybrid Blue Laser & Blue LED เข้ามาใช้งาน เนื่องจากเป็นสแกนเนอร์ในรูปแบบ มือถือ
และสามารถสแกนงานชิ้นใหญ่ๆได้ รวมถึงความสามารถที่ไม่เหมือนเครื่องอื่นๆ สแกนเก็บ วัสดุเงาได้ / สีดำได้ เลเซอร์เป็นแบบ Cross กากบาท 7 แถบ
ทำให้การเลือกใช้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

หลังจากสแกนได้ไฟล์เสร็จแล้ว เราจำนำไฟล์ที่ได้เข้า Solid Edge Shining3D เพื่อทำการ Cad ไฟล์ต่อ รวมถึงทำการทำในส่วนที่แตกหักออกไป
ให้ไฟล์สมบูรณ์ที่สุด เพื่อทำขั้นตอนต่อไปในการใช้ในโปรแกรมของเครื่อง CNC

จะเห็นได้ว่าไฟล์ที่ได้มีความสม่ำเสมอกัน และออกมาเหมือนก่อนที่จะชำรุดหรือเสีย ซึ่งปกติแล้วใน CNC จะมีตัว Preview ที่ทำงานคล้ายโปรแกรมของ
เครื่องเลเซอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ไม่มีความผิดพลาด


หากพูดถึงการประยุกต์ใช้ 3D Scanner ร่วมกับงาน CNC นอกจากงาน Engineering ในการทำชิ้นส่วนทดแทนแล้ว
ก็นิยมใช้ในงาน Art ที่เป็นงานแนวพระ อยู่มากเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเทือง ไทย ที่ใช้ 3D Scanner Pro 2x ร่วมกับงาน CNC โฟม

โดยใช้ต้นแบบงานพระขนาดเล็กสแกนเก็บส่วนที่ต้องการ แล้วนำไปกัดโฟมให้มีขนาดใหญ่จากเดิม


และตัวอย่างผลงานจากลูกค้าอีกท่านที่พวกเรานำเสนอ โรงหล่อพระพุทธปฎิมา เชียงราย โรงหล่อพระผู้นำด้านเทคโนโลยี หนึ่งเดียวในเชียงราย
ที่ได้มีการนำทั้ง 3D Scanner และ CNC เข้ามาใช้งาน รวมถึงการใช้งาน 3D Printer ด้วย