สถาปนิก60 2-7พค.60

สถาปนิก60 2-7พค.60

พบกันที่งานสถาปนิก60 Impact 2-7พค.นี้
Booth C702 อยู่หลังสุด Challenger3 (สังเกตเสา 50-51)

เราเอาเครื่อง 3D Printer ไปโชว์
– FF Hunter, FF Guider2, FF Creator Pro
– FF Finder, Max350
– EinScan

ว่างๆไปเจอกันนะครับ

70081

70092

70088

70075

70074