Blower Fan form 3D ปล่องพัดลมช่วยดูดอากาศ ดูดควัน

Blower Fan form 3D ปล่องพัดลมช่วยดูดอากาศ ดูดควัน

เวลาที่เราใช้เครื่อง Laser หรือทำงานฝีมือต่างๆ ที่อาจจะเกิดควัน หรือกลิ่นนะครับ เราต้องทนสูดดมกลิ่น และควัน แต่หากเพียงเรา ใช้พัดลมดูดควันตัวนี้ก็จะช่วยลด ปัญหาสุขภาพของเราได้ครับ เพราะควันและ กลิ่น อาจจะทำร้ายปอดของเราได้ครับ  โดย พัดลมดูดควันนี้มีขั้นตอน และอุปกรณ์ในการทำที่ค่อนข้างง่าย และทำได้เองครับ ใช้เครื่องพิมพ์ 3D ในการช่วยสร้างส่วนประกอบ ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับ

ขั้นตอนที่ 1 

เตรียม อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ มี 1.พัดลม 12 W 2.switching power supply 12v 10A 120w 3.ท่อระบายอากาศ 

ขั้นตอนที่ 2

ออกแบบ ตัวครอบพัดลม (สีเหลือง) และ ตัวต่อท่อ (สีขาว)

ตัวครอบพัดลม (สีเหลือง)

ตัวต่อท่อ (สีขาว)

  • หลังจากออกแบบ และเขียนเป็นแบบ 3D แล้วให้ Export ไฟล์ออกมาเป็น STL. และนำไปเข้าโปรแกรม Slicer Flashprint5 ของเครื่องพิมพ์ 3D

ขั้นตอนที่ 3

 

ตัวครอบพัดลม (สีเหลือง)
ตัวต่อท่อ (สีขาว)
  • นำไฟล์ STL. เข้าโปรแกรม Flashprint5 เพื่อทำการ Set file ทำการตั้งค่าโครงสร้างารพิมพ์ ความละเอียด ความแข็งแรง 
ชิ้นงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว จากเครื่อง Adventurer 5M PRO
ชิ้นงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว จากเครื่อง Adventurer 5M PRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4

  • ทำการประกอบต่อ ชิ้นส่วนต่างๆ ตามในคลิปวิดีโอ

ข้อควรระวัง

  • ระวังเวลาทาการอาจจะติดมือเราและติดกับตัวชิ้นงานได้ครับ
  • เวลาพิมพ์ชิ้นงานเส้นพลาสติกอาจจะมีการหดตัว และขยายตัวได้ครับ อาจจะต้องมีการเทสการพิมพ์

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ